Duurzaamheid en Diversiteit.

Vanwege onze maatschappelijke betrokkenheid zijn wij in 2023 gestart met het in kaart brengen van
onze milieuvoetprint én het uitwerken van een diversiteitsbeleid. Beide initiatieven zijn verankerd in
ons strategisch plan en worden door de directie gedragen.


Binnen de pijler ‘Duurzaamheid’ nemen wij de volgende initiatieven:

 • Volledig inzichtelijk maken van onze CO 2 -voetprint, door intern onderzoek én bijdrages van
  externe specialisten.
 • Doelstelling om nog in 2023 20% van de gemeten emissies te reduceren.
 • Het restant aan emissies compenseren we via aanplant van bomen. Dat doen we via daartoe
  gecertificeerde instanties.
 • Door jaarlijkse focus op duurzaamheid brengen we onze voetprint stapsgewijs terug naar
  nul.

Het resultaat is dat ons bedrijf aantoonbaar klimaatneutraal is.

Binnen de pijler ‘Diversiteit’ hanteren wij de volgende speerpunten. Vanuit ons strategisch plan
committeert onze directie aan specifiek uitgewerkte KPI’s per speerpunt:

 1. We hebben duidelijke doelen voor diversiteit: We weten qua diversiteit waar we naartoe
  willen en we delen dit met onze medewerkers. We sturen op een gezonde mix in de opbouw
  van ons personeelsbestand (gender en etnische afkomst).
 2. We zorgen voor een inclusieve werkomgeving. Iedereen voelt zich welkom en er is ruimte
  voor verschillende perspectieven en ideeën. We ondersteunen dit met trainingen en
  workshops met aandacht voor diversiteit en inclusie, het promoten van open communicatie
  en het aanmoedigen van medewerkers om feedback te geven op het beleid en op elkaar.
 3. In ons wervingsproces staan we open voor kandidaten van verschillende achtergronden. We
  controleren dat onze vacatures niemand buiten sluiten.
 4. Er is gelijke behandeling van alle medewerkers, zowel in de omgang als in de belevingssfeer.
  Er is geen ruimte voor discriminatie of ongelijke behandeling op basis van geslacht,
  etniciteit, religie of andere kenmerken.
 5. Diversiteit is onderdeel van de bedrijfscultuur. Dit doen we bijvoorbeeld door in de
  organisatie van evenementen rekening te houden met Ramadan en een aangenaam
  veganistisch aanbod van maaltijden.