Privacy statement.

Cloudoe, gevestigd aan Moeskampweg 1, 5222 AW ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Cloudoe BV
Moeskampweg 1
5222 AW ‘s-Hertogenbosch +31 (0) 88 – 4260100 https://www.cloudoe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cloudoe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, IP adres, Browser gegevens en apparaat type, surfgedrag op de website, overige persoonsgegevens door de gebruiker verstrekt om een account in de ‘mijn-omgeving’ aan te maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via securityofficer@cloudoe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cloudoe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: afstemmen van contracten en opdrachten, communicatie omtrent supportvragen, facturatie, telefonie, sturen nieuwsbrieven en mailings, sturen Service Alerts, communicatie om voortgang, nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in dienstverlening te bespreken, Cookies om te zien hoeveel bezoekers en waar vandaan. Gebaseerd op Google Analytics.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cloudoe neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cloudoe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en conformeert zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cloudoe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cloudoe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cloudoe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cloudoe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cloudoe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: securityofficer@cloudoe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Functionaris gegevensbescherming

Vanuit Cloudoe is de heer Peter van den Berg de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via: securityofficer@cloudoe.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cloudoe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: securityofficer@cloudoe.nl.

Klachtenprocedure

Om de kwaliteit binnen Cloudoe te waarborgen wil Cloudoe graag weten of haar klanten en andere relevante belanghebbenden tevreden zijn over de dienstverlening. Ook als u ontevreden bent en/of klachten heeft zal Cloudoe een mogelijkheid bieden om hen weer tevreden te stellen. Met uw feedback kunnen wij de kwaliteit van Cloudoe naar een hoger niveau tillen. Heeft u dan ook verbeterpunten, opof aanmerkingen op onze dienstverlening stuur dan een bericht naar Cloudoe via support@cloudoe.nl. Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een reactie.