Delta Fiber stapt met behulp van Cloudoe succesvol over van PureConnect naar Genesys Cloud

Esmée Verhoeven

Expert aanhet woord: Rik Koldewe over de overstap van PureConnect naar Genesys Cloud
Het is altijd inspirerend om te horen hoe bedrijven zich aanpassen aan de snelveranderende technologische wereld. Vandaag hebben we het genoegen om Cloudoe’sspecialist Rik Koldewe aan het woord te laten, die ons meeneemt in de te zetten stappentijdens de migratie van PureConnect naar Genesys Cloud. Een boeiende reis diede toekomst van klantinteracties gaat transformeren.

PureConnectvs. Genesys Cloud
Rik legt uit dat PureConnect wordt gebruikt om klantgesprekken af te handelen.Deze gesprekken komen binnen op een lokale PureConnect-omgeving en worden dooragents via dit systeem afgehandeld. De grote omwenteling is aanstaande omdatGenesys heeft aangegeven dat de support van PureConnect in 2025 gaat stoppen. Hiervoorin de plaats komt een vernieuwd systeem van Genesys namelijk Genesys Cloud. Hetcruciale verschil? Genesys Cloud bevindt zich volledig in de Cloud. Ditbetekent dat er geen lokale servers meer nodig zijn, de applicatie PureConnectwordt vervangen naar een web-based Genesys Cloud. Gebruikers kunnen nu inloggenvanaf elke locatie met internettoegang en naadloos gesprekken afhandelen.

Onze Aanpak
Rik vertelt ons de aanpak van Cloudoe bij een migratie van PureConnect naarGenesys Cloud. Cloudoe start altijd met een vrijblijvende ‘QuickScan’. DeQuickScan begint met een analyse van de bestaande PureConnect-inrichtinggevolgd door interviews met verschillende stakeholders van de aanwezige IT-afdelingen het contactcenter. Rik: “Op basis van de analyse en de interviews wordt er eensolution-design gemaakt die de volledige Genesys Cloud oplossing beschrijftinclusief alle extra integraties welke door onze klant gewenst zijn.” Rikvertelt dat de transitie gedetailleerde technische besprekingen en workshops omvatom de callflows te analyseren en te optimaliseren. Hierbij komt de expertisevan Cloudoe om de hoek kijken, tijdens deze besprekingen wordt er input enexpertise geleverd door Cloudoe. “Vervolgens wordt het technische ontwerp geïmplementeerd,inclusief de bestaande integraties CRM en spraakherkenningssystemen. Een UserAcceptance Test wordt uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van hetcontactcenter om ervoor te zorgen dat alles soepel werkt en om eventueleaanpassingen te kunnen doorvoeren.” aldus Rik.

Training enUitrol
Na een succesvolle testfase beginnen de trainingen voor Genesys Cloud. “Cloudoe verstrektde benodigde informatie zodat er een e-learningprogramma ontwikkeld kan wordenvoor de medewerkers.” zegt Rik. “De uitrol-fase begint met een pilotproject waarbij een klein deelvan het contactcenter live gaat. Dit doen we om extra zekerheid in te bouwen,wanneer de pilot goed verloopt gaan we door naar de rest van de contactcenteren gaat ook de rest live met Genesys Cloud.”

De overstapvan DELTA Fiber
Onze klant DELTA Fiber is sinds kort ook gestart met de migratie naar GenesysCloud en ervaart, net zoals wij, de samenwerking als erg prettig. "Ik ben enorm tevreden over onze samenwerking met Cloudoe. Toen DELTAFiber op zoek was naar een nieuwe Genesys-partner met veel expertise, vonden wein Cloudoe de perfecte match. Ze begeleiden ons niet alleen deskundig enervaren tijdens de migratie, maar nemen ons ook veel zorgen uit handen. MetCloudoe hebben we één aanspreekpunt waarop we kunnen vertrouwen. Rik en Corné zijnexperts in hun vakgebied en hun betrokkenheid bij ons project draagt zeker bijaan het succes. We zijn dan ook blij met ons partnerschap met Cloudoe en zienuit naar onze samenwerking voor de komende jaren." Aldus RémiBeijert, senior projectmanager bij DELTA Fiber.

Dank aan RikKoldewe, Rémi Beijert en DELTA Fiber voor het delen van dit inspirerendeverhaal over de kracht van technologische vernieuwing in de klantenservice. Wilje ook weten wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvendcontact met ons op.